دریچه بازدید استیل سرامیک / سنگ خور

از دریچه بازدید استیل برای پوشاندن شیر آلات استخر و جکوزی، دریچه اسکیمر و به عنوان دریچه بازدید موتور خانه استفاده میشود. این دریچه ها در دو نوع سرامیک خور و سنگ خور تولید میشوند.

استعلام تلفنی : 02166812843 استعلام در واتساپ