نمایش دادن همه 11 نتیجه

کفشور سرامیک خور به کفشوری گفته میشود که در قسمت درپوش قابلیت نصب سرامیک داشته باشد. این سرامیک که معمولا از جنس سرامیک کف انتخاب میشود، بعد از نصب با سرامیک اطراف کفشور هم سطح شده و تنها قسمتی که از کفشور استیل سرامیک خور دیده میشود، گپ بین بدنه اصلی کفشور خطی استیل و درپوش سرامیک خور خواهد بود. گپی که محل تخلیه آب به درون کفشور خطی استیل محسوب میشود.