دریچه تخلیه استخر استیل سرامیک خور

دریچه استخری استیل سرامیک خور با دبی خروجی زیاد برای کف استخر و استفاده به عنوان دریچه بازدید تاسیسات استخر با ابعاد سفارشی

استعلام تلفنی استعلام در واتساپ