آرشیو برچسب های: کفشور سنگ خور

معرفی انواع کفشور خطی استیل تولیدی اسلیک

معرفی کفشور استیل

ویدئو معرفی انواع کفشورهای استیل خطی و مربعی تولیدی اسلیک. شامل انواع کف شور سرامیک خور، کفشورهای سنگ خور خطی و کفشورهای گریل استیل