آرشیو برچسب های: گریتینگ سرامیک خور

گاتر و گریتینگ استخری استیل

گریتینگ استیل استخر

گاتر استخر، گریتینگ استخر، گریتینگ دور استخر، گریل استخری وقتی از ساخت استخر صحبت به میان می آید تجهیزاتی مانند پمپ گردش آب، هیتر و تصفیه آب استخر اولین چیزی است که به ذهن خطور میکند. اما یکی از تجهیزاتی که علاوه بر نقش در سیستم گردش آب استخر، نقش زیبایی و محافظت نیز دارد […]