نمایش دادن همه 3 نتیجه

کفشور استیل سنگ خور در قسمت درپوش دارای اسلاتی به عمق ۲۱ میلیمتر برای قرارگیری سنگ است. بعد از نصب سنگ داخل این اسلات با سنگ کف هم سطح خواهد شد.