بایگانی ماه: ژوئن 2023

اشتباهات در مورد نصب کفشور خطی استیل

اشتباه در نصب کفشور خطی استیل

در جستجویی در سایت ردیت به این پست در مورد نصب کفشور استیل برخوردیم. مالک آپارتمان با گذاشتن این عکس از کاربران سوال کرده بود که آیا قطعه داخلی کفشور استیل باید به این شکل به قطعه بیرونی بچسبد؟