بایگانی ماه: نوامبر 2015

6 دلیل برای در نظر گرفتن کفشور خطی

کفشور خطی سرامیک خور

استفاده از کفشور خطی استیل در گونه های مختلف سرامیک خور و گریل روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. ولی دلایل برتری کفشور خطی استیل بر کفشورهای نقطه ای و مربعی قدیمی چیست و چرا باید کفشور خطی استیل نصب کنیم.